شش ماهه

نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه پانصد هزاری

  500000 دوج کوین 499300 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هفتصد دوج کوین

  سود روزانه : هزار و هشتصد و سی و چهار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : پنجاه و پنج هزار و بیست دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه هفتصد عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : هشتصد و سی هزار و صد و بیست دوج کوین

 • سهام شش ماهه پنجاه هزاری

  50000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : صد و هشتاد و سه دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : پنج هزار و چهارصد و نود دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : هشتاد و دو هزار و نهصد و چهل دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه دومیلیونی

  2000000 دوج کوین 1995000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = پنج هزار دوج کوین

  سود روزانه : هفت هزار و سیصد و پنجاه دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : دویست و بیست هزار و پانصد دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه بعلاوه پنج هزار عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : سه میلیون و سیصد و بیست و سه هزار دوج کوین

 • سهام شش ماهه دویست هزاری

  200000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : هفتصد و سی و چهار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : بیست و دو هزار و بیست دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : سیصد و سی و دو هزار و صد و بیست دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه سه میلیونی

  3000000 دوج کوین 2993000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هفت هزار دوج کوین

  سود روزانه : سیزده هزار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : سیصد و نود هزار دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه بعلاوه هفت هزار عدد دوج کوین جایزه تخفیف ویژه ، مجموعا : پنج میلیون و سیصد و چهل هزار دوج کوین

 • سهام شش ماهه صد هزاری

  100000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : سیصد و هفتاد و پنج دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : یازده هزار و دویست و پنجاه دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : صد و شصت و هفت هزار و پانصد دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه یک میلیون و پانصد هزار

  1500000 دوج کوین 1498600 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هزار و چهارصد دوج کوین

  سود روزانه : پنج هزار و ششصد دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : صد و شصت و هشت هزار دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه بعلاوه هزار و چهارصد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : دو میلیون و پانصد و هشت هزار دوج کوین

به بالای صفحه بردن question